Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze pn. "Zostań rodziną zastępczą" prowadzona w ramach projektu pozakonkursowego "Centrum Usług Współpraca na rzecz społeczności lokalnej"