Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022 (okres świadczeniowy od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) są przyjmowane od dnia:

➢ 1 lutego 2021 r. - składane tylko drogą elektroniczną (po przez portale Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, bankowość elektroniczną),
➢ 1 kwietnia 2021 r. - składane drogą elektroniczną i tradycyjne (wnioski papierowe) czyli osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty;

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
Powyższe terminy realizacji świadczeń nie obowiązują w przypadku wniosków, które są przesyłane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2019/2021 (okres świadczeniowy trwa do 31.05.2021 r.) w przypadku, gdy rodzic dziecka obecnie nie pobiera tego świadczenia, można składać elektronicznie i tradycyjne.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.