OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” informują, że będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących, którym dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 1.542,20 zł, natomiast na osobę w rodzinie 1.161,60 zł. Osoby, które skorzystały z programu w 2020 roku i ich sytuacja nie uległa zmianie nie podlegają obecnej rekrutacji, natomiast osoby które nie korzystały z artykułów żywnościowych proszone są o zgłoszenie się do GOPS-u z dokumentami i przedstawieniem zaświadczeń o dochodach netto za miesiąc grudzień 2020 r..

Artykuły żywnościowe będą wydawane w remizie w Strawczynku w dniach:

  • 22.02.2021 r. (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Strawczynek, Ruda Strawczyńska, Kuźniaki.
  • 23.02.2021 r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Strawczyn, Niedźwiedź, Hucisko.
  • 24.02.2021 r. (środa) w godz. od 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Promnik, Chełmce, Bugaj.
  • 25.02.2021 r. (czwartek) w godz. od 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Oblęgór, Oblęgorek.
  • 26.02.2021 r. (piątek) w godz. od 9.00 do 13.00 dla miejscowości: Korczyn, Akwizgran, Małogoskie.

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek

Z uwagi na trwający stan epidemiologiczny prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego, maseczki i rękawiczek. W trosce o siebie i innych prosimy o przestrzeganie powyższych zasad i zgłaszanie się tylko w wyznaczone dni.