Drukuj
Odsłony: 936

INFORMACJA
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY W STRAWCZYNIE

Zgodnie z przepisem art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Strawczyn raport o stanie gminy, co roku do dnia 31 maja.

„Raport o stanie Gminy Strawczyn za 2020 rok” – będzie przedstawiony na sesji Rady Gminy w Strawczynie w dniu 26 maja 2020r.

Mieszkańcy gminy mogą wziąć udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Strawczyn za 2020 rok”.  
Każdy kto chce zabrać głos na temat Raportu winien w terminie do dnia 25 maja 2020r. w godzinach pracy urzędu złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Strawczynie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia w załączeniu).

Debata będzie miała miejsce podczas sesji Rady Gminy w Strawczynie która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2020 r. (dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości).

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Grzegorz Stępień
Strawczyn, dn. 18.05.2021 r.

----

Wzór zgłoszenia można pobrać pod linkiem: http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/plik,20210520134718,zgloszenie_do_debaty.docx