Drukuj
Odsłony: 228

logo fe rp ws ue efs

Informacja o rozpoczęciu działalności Świetlicy

Fundacja „Chcę Żyć” z siedzibą w Oblęgorze ul. Widoma 30 informuje, że od 01.07.2021 r. rozpoczęła realizację projekt pn. „Świetlica Środowiskowa w Oblęgorze, Gmina Strawczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Strawczyn w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i profilaktycznymi.

Projekt przewiduje wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dzieci, młodzieży oraz ich rodziców z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo, zamieszkujących Gminę Strawczyn - 10 dzieci (5K, 5M) w tym 3 osób niepełnosprawnych oraz 5 rodziców (3K, 2M).

Utworzona zostanie Świetlica Środowiskowa w miejscowości Oblęgór, ul. Widoma 30. Prowadzone będą zajęcia matematyczne, języka angielskiego, teatralno-artystyczne, warsztaty umiejętności społecznych, zajęcia z umiejętności uczenia się oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne. Powstanie Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie prowadzone będzie poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin. Opiekunowie Świetlicy zapewnią dzieciom interesujące zajęcia w czasie wolnym oraz pomoc w odrabianiu lekcji.

Rekrutacja rozpocznie się od 22.07.2021r. i potrwa 14 dni kalendarzowych.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie Świetlicy w Oblęgorze oraz pod numerem telefonu 570 010 066, 790 330 288.