Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego informuje, że przyjmuje wnioski do programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny” do 28.07.2021 r.

W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 000 do
7 000 zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu Lubisz pracę zespołową i udzielasz się społecznie Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać Nie czekaj! Wejdź na stronę www.swietokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej!

O mikrodotacje ubiegać się mogą:

  • młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • grupy nieformalne – min. 3 osoby pełnoletnie wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:
    • wspólnie z patronem
    • samodzielnie
  • grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków

Wnioski należy złożyć przez Generator Wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl/ od dnia 01 lipca 2021 do dnia 28 lipca 2021 roku do godziny 23.59.

Regulamin konkursu:
https://www.swietokrzyskiegranty.pl/site/documents

Kontakt z operatorem:
https://www.swietokrzyskiegranty.pl/site/contact