Dodane dnia: 2021-08-10: Zawiadomienie o wyborze oferty

-------------

Dodane dnia: 2021-08-05: Zestawienie ofert

-------------
!!!UWAGA!!!
Dokonano modyfikacji postępowania.
Aktualne ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne pod adresem:
https://strawczyn.pl/index.php/24-aktualnosci/3133-modyfikacja-dotyczy-zaproszenia-do-skladania-ofert-na-swiadczenie-uslugi-przewozow-autobusowych-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-strawczyn
-------------

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26 - 067 Strawczyn

OGŁOSZENIE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn

Działając na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1944 ze zm.)
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn

Rodzaj zamówienia - usługa.

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn na liniach komunikacyjnych:
1) Strawczyn - Korczyn przez Strawczynek, Promnik długość linii w granicach administracyjnych Gminy Strawczyn wynosi 29,4 km.
Przewidywana ilość kursów § 1 w obydwu kierunkach: pon. – pt. – 3 kursy, Częstotliwość połączeń – 66/miesiąc.
2) Strawczyn - Oblęgorek przez Hucisko, Niedźwiedź, Oblęgór długość linii w granicach administracyjnych Gminy Strawczyn wynosi 23 km.
Przewidywana ilość kursów § 1 w obydwu kierunkach: pon. – pt. – 3 kursy, Częstotliwość połączeń – 66/miesiąc.
3) Strawczyn – Kuźniaki przez Rudę Strawczyńską długość linii w granicach administracyjnych Gminy Strawczyn wynosi 17,7 km.
Przewidywana ilość kursów § 1 w obydwu kierunkach: pon. – pt. – 3 kursy, Częstotliwość połączeń – 66/miesiąc.
4) Strawczyn – Bugaj przez Chełmce długość linii w granicach administracyjnych Gminy Strawczyn wynosi 13,2 km.
Przewidywana ilość kursów § 1 w obydwu kierunkach: pon. – pt. – 3 kursy, Częstotliwość połączeń – 66/miesiąc.

Przewozy będą realizowane wg ustalonej trasy oraz wg ustalonego rozkładu jazdy.

Uwagi:

  • planowy rozkład jazdy będzie mógł ulegać nieznacznym zmianom w trakcie trwania Umowy, (bez ingerencji w ustaloną ilość przejazdów);
  • przewoźnik będzie pobierał bilety za przejazd w kwocie: max. normalne za cenę 3,00 zł/osobę brutto, oraz ulgowe wg obowiązujących stawek – wpływy ze sprzedanych biletów Wykonawca będzie rozliczał z Zamawiającym;
  • wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę środkami transportu w ilości min. 2 posiadającymi, co najmniej 20 miejsc siedzących każdy, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 roku z normą emisji spalin Euro 6

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26 - 067 Strawczyn lub telefonicznie pod numerem tel. 41 30 38 002 wewn. 52.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać pocztą do siedziby Urzędu Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26 - 067 Strawczyn, osobiście w tut. urzędzie, e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 05.08.2021r. do godz. 9ºº. Oferta pisemna winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej".

V. Kryteria wyboru wykonawcy:
Najniższa cena.

VI. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub e-mail wykonawcy, którego ofertę wybrano.

VII. Szczegółowe warunki zostały zawarte we wzorze umowy.

Załączniki:
1. Umowa – wzór;
2. Mapy poglądowe z liniami komunikacyjnymi;
4. Formularz oferty;
3. Wykaz przystanków na poszczególnych liniach komunikacyjnych.