Urząd Gminy Strawczyn informuje, że w chwili obecnej odbiór azbestu nie będzie możliwy z powodu wyczerpania puli środków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie dotyczące usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

O zaistniałych zmianach będziemy informować poprzez stronę internetowa urzędu www.strawczyn.pl