Pod adresem:
http://ankiety.swietokrzyskie.pro/ankieta-preferencji-przewozowych
znajduje się opracowana przez Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego ankieta preferencji przewozowych która ma na celu poznanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa oraz użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych.

Badanie to pozwoli na rozpoznanie aktualnych potrzeb transportowych oraz będzie miało wpływ na poprawę dotychczas świadczonych usług przewozowych.

Pozyskane w ten sposób informacje staną się ponadto punktem wyjścia do dalszej dyskusji związanej z funkcjonowaniem transportu, a zwłaszcza możliwych do podejmowania działań zmierzających do wzrostu udziału transportu publicznego jak również jego efektywniejszego wykorzystania.
Zachęcamy do jej wypełnienia.