OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” pozyskali w dniu 13.09.2021 r. ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim ser żółty w związku z tym informują, że będzie wydawany on dla osób zakwalifikowanych w 2021 r. do programu POPŻ 2014-2020.

Artykuł żywnościowy tj. ser żółty będzie wydawany w remizie w Strawczynku w dniach: 14.09.2021 r. i 15.09.2021 r. (wtorek i środa) w godzinach 10:00-13:00.

 

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek

Z uwagi na trwający stan epidemiologiczny prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego i maseczki.