Drukuj
Odsłony: 221

Uwaga!

W związku z pismem Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. informujemy, iż od dnia 11.10.2021r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót dla zadania pn. : Rozbudowa drogi powiatowej 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn" - odcinek 2 (w msc. Oblęgór od km 9+217,00 skrzyżowania z ul. Krótką do km 10+416,00 w msc. Oblęgorek - długość ok. 1199m).