Na stronie BIP Gminy Strawczyn http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1105&x=14&y=50 zamieszczony został Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 8 „Darz Bór” w Kielcach w sezonie łowieckim 2021/2022