Informujemy o naborze do programu "Opieka wytchnieniowa" - Edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w związku z ogłoszonym naborem wniosków do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie lub telefonicznie 41 30 38 018 do 20 października 2021r.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Informacje o programie
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Cel
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnym poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Adresaci programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Więcej informacji w Ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszej publikacji.