Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Informujemy o naborz do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie lub telefonicznie 41 30 38 018 do 20 października 2021r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Informacje o programie
Cel Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej)
1) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
2) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do nieniejszej publikacji.