INFORMACJA

W nawiązaniu do otrzymanego pisma Wojewody Świętokrzyskiego, znak: PSZ.V.9421.232.2021 Urząd Gminy w Strawczynie informuje o możliwości udziału w konsultacjach środowiskowych w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”. Do uczestnictwa w dyskusji zapraszamy m.in. osoby z otoczenia osób z niepełnosprawnością.

W ramach konsultacji realizowane są wywiady indywidualne, wywiady grupowe oraz warsztaty konsultacyjne, które zostaną przeprowadzone zdalnie przy pomocy platformy ZOOM. Udział w tych spotkaniach będzie gratyfikowany bonem podarunkowym. Liczba miejsc w ramach poszczególnych form konsultacji jest ograniczona.

Termin konsultacji oraz link do formularza zgłoszeniowego:
• 15 listopad 2021 r., godz. 12:00 – 15:00, https://forms.gle/eLyzDmhRU5M5mMEN9

Kierownik
Wiesława Jarząbek