INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Kielcach w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)na realizacje zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. ,,Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Strawczyn’’. Łącznie zostało zakupionych 137 szt. drzew i krzewów, w tym: 

 • Głóg dwuszyjkowy – 2 szt.
 • Jarząb pospolity –8 szt.
 • Dereń jadalny – 4 szt.
 • Głóg jednoszyjkowy – 7 szt.
 • Jarząb szwedzki – 2 szt.
 • Wierzba iwa – 2 szt.
 • Jabłoń –2 szt.
 • Grusza-2 szt.
 • Klon Jawor – 7 szt.
 • Róża dzika –29 szt.
 • Wiciokrzew pomorski – 30 szt.
 • Lipa szerokolistna –6 szt.
 • Lipa drobnolistna-2 szt.
 • Wiciokrzew przewiercień – 30 szt.
 • Irga pospolita – 4 szt.

Wyżej wymienione sadzonki zostały posadzone na terenie gminy w miejscach: Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, Szkoła Podstawowa w Chełmach oraz przekazane pszczelarzowi.