Drukuj
Odsłony: 398

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Kielcach w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)na realizacje zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. ,,Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Strawczyn’’. Łącznie zostało zakupionych 137 szt. drzew i krzewów, w tym: 

Wyżej wymienione sadzonki zostały posadzone na terenie gminy w miejscach: Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej, Szkoła Podstawowa w Chełmach oraz przekazane pszczelarzowi.