Drukuj
Odsłony: 625

Dnia 23.09.221 r., Gmina Strawczyn zawarła umowę z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie w ramach programu Youngster Plus. W ramach wsparcia finansowego z programu, w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone są dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie, dla uczniów klasy ósmej. Zajęcia są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów, którzy są podzieleni na dwie małe grupy.

Efektami programu „Youngster” są lepsze wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do szkół ponadpodstawowych.