Drukuj
Odsłony: 265

Wójt Gminy Strawczyn

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Strawczyn

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Strawczyn. Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 9.12.2021 r. do dnia 29.12.2021 r.

Więcej informacji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1105&x=14&y=50