OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Strawczyn

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strawczyn na lata 2021-2036” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, pokój nr 9 w dniach od 15.12.2021 roku do 04.01.2022 roku w godz. od 730 – 1530 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.strawczyn.pl)
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Z up. Wójta
/-/ Karol Picheta

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie[ ]373 kB
Pobierz plik (Projekt Założeń dla Gminy Strawczyn 13 12 2021.pdf)Projekt założeń[ ]2677 kB
Pobierz plik (Strawczyn projekt założeń mapa grudzień 2021.pdf)Mapa[ ]10639 kB