Drukuj
Odsłony: 237

Ogłoszenie

Urząd Gminy Strawczyn informuje, że w 2021r. odbiór azbestu nie będzie możliwy z powodu wyczerpania puli środków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie dotyczące usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest.

Złożone wnioski przez mieszkańców zostaną przekazane do realizacji w 2022r. Informujemy, że nie ma konieczności ponownego składania wniosków w przedmiotowej sprawie.

Karol Picheta
Z-ca Wójta