Drukuj
Odsłony: 2051

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć:
- w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB: https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego)
- w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow