Drukuj
Odsłony: 253

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” informuje, iż w związku z planowanym naborem wniosków w dn. 18.01.2022 - 01.02.2022 o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania konsultacyjno – szkoleniowe z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań:
10 stycznia 2022r. godz. 11.00
Miedziana Góra – Biuro LGD „Dorzecze Bobrzy”, ul. Rudna 2 Miedziana Góra

11 stycznia 2022r. godz. 11.00
Mniów – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9

12 stycznia 2022r. godz. 11.00
Zagnańsk – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8

13 stycznia 2022r. godz. 11.00
Piekoszów – Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66

14 stycznia 2022r. godz. 12.00
Strawczynek - Świetlica Samorządowego Centrum Kultury i Sportu, ul. Wojewódzka 39

Jednocześnie, w ramach naboru świadczone jest nieodpłatne doradztwo. Aby z niego skorzystać należy uprzednio skontaktować się z Biurem LGD w celu wyznaczenia terminu.

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią SARS-COV-2!

Źródło: https://dorzeczebobrzy.eu/