Chcesz mieć fajną rodzinę? Pomóż dzieciom i poprowadź placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Łagowie – poszukujemy kandydatów do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Małżeństwa posiadające umiejętności i predyspozycje wychowawcze, czułe na potrzeby dzieci, zapraszamy do podjęcia się tego wyzwania.

Oferujemy stabilną pracę i dobre warunki płacowe. Zapewniamy stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania. Dodatkowo szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne – wylicza Anna Florczyk-Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach.

W powiecie kieleckim działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, w których łącznie przebywa 18 dzieci.

Chcecie mieć fajną rodzinę?

  • To będzie wymagało pracy, ale we wszystkim pomożemy! Chcemy stworzyć nowe rodziny zastępcze i otworzyć 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i dlatego szukamy rodziców zastępczych.

Co oferujemy?

  • Stałą pracę. Dobre warunki płacowe i zatrudnienia, w tym etat dla prowadzącego placówkę oraz dla wychowawcy. Bardzo dobre warunki lokalowe i bytowe na czas sprawowania opieki, ponieważ placówki będą prowadzone w naszych nowo wybudowanych domach jednorodzinnych. Ponadto samochód służbowy i przede wszystkim miejsce do odpoczynku, relaksu i grillowania na podwórku.

Co jeszcze?

  • Zapewniamy stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania, w tym szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Nasze wymagania:

Prowadzącym zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka oraz dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:

  • posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada świadectwo ukończenia szkolenia, organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz w przypadku dyrektora placówki posiada pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki rodzinnej,
  • w placówce opiekuńczo-wychowawczej istnieje możliwość zatrudnienia tylko jednego ze współmałżonków, drugi nadal może pracować zawodowo poza pieczą zastępczą. W tej sytuacji zostaje zatrudniony wychowawca zewnętrzny na pełen etat,
  • Doświadczenie w opiece nad dziećmi (własne lub zawodowe),
  • Zaświadczenie o niekaralności,
  • Dobra znajomość obsługi komputera,
  • Dobry stan zdrowia,
  • Prawo jazdy kat. B.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Państwa, zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z osobami, które nie chcąc rezygnować z własnej pracy zawodowej i są gotowi wychowywać dziecko jako rodzina niezawodowa, a także tych, którzy pragną realizować się pełniąc funkcję rodziny zawodowej, prowadzić rodzinny dom dziecka oraz prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.
Oto kontakt do nas:

Referat ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-10,
Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-06.

Źródło: https://pcprkielce.pl/pomoz-dzieciom-i-poprowadz-placowke-opiekunczo-wychowawcza-w-lagowie/2021/11/09/