Drukuj
Odsłony: 267

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt:

„Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu  jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29K,14M) w wieku 18-29lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu Uczestnikom oferowane jest wsparcie obejmujące:
1. Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym
2. Szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym
4. Wsparcie finansowe 23.050,00zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
5. Wsparcie pomostowe do 15.600,00 zł NETTO przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Nie wymagany jest wkład własny finansowy – udział w projekcie jest bezpłatny !

Więcej informacji: https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/