XX Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich odbędzie się  w dniach  5-7 maja 2022 w Starych Jabłonkach koło Ostródy.

Jeśli działasz na wsi, jesteś osobą ciekawą ludzi i świata, otwartą na innych; jeśli interesuje Cię przyszłość, chcesz uczyć się i podejmować nowe działania, mierzyć się z wyzwaniami – to spotkanie jest dla Ciebie.

Przez trzy dni będziemy rozmawiać o tym, jak skutecznie działać kierując się wartościami takimi, jak: troska o dobro wszystkich osób, szacunek dla różnorodności, dbałość o stan środowiska naturalnego i   poczucie odpowiedzialności za to, jak funkcjonują nasze wspólnoty.  Chcemy zastanowić się razem, co można zrobić, aby pokonać podziały w naszych społecznościach, aby nauczyć się lepiej rozumieć innych, i  wspierać się nawzajem w obliczu wyzwań stojących przed nami.

Zapraszamy zatem do dyskusji o zmianach i wyzwaniach, jakie niosą; o tym, co możemy robić jako obywatele, zarówno naszych małych wspólnot, jak i Polski i Europy, by żyć w świecie, który akceptuje różnorodność, jest bezpieczniejszy dla wszystkich i bardziej sprawiedliwy. Oprócz debaty o przyszłości planujemy zajęcia warsztatowe, a także festiwal inicjatyw i idei – okazję do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz dobrych praktyk.

https://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/spotkania-w-marozie/