Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego zachęca do składania wniosków w ramach trzeciej edycji programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny”.
W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 000 do 7 000 zł na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

Jeżeli masz głowę pełną pomysłów, które chcesz zrealizować w swoim otoczeniu
Lubisz pracę zespołową i udzielasz się społecznie
Wasza młoda organizacja chce wskoczyć na wyższy poziom i się rozwijać
Nie czekaj! Wejdź na stronę https://swietokrzyskiegranty.pl/ i dowiedz się więcej!

O mikrodotacje ubiegać się mogą:

  • młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • grupy nieformalne – min. 3 osoby pełnoletnie wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:
    • wspólnie z patronem
    • samodzielnie
  • grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków