W związku z obowiązującymi przepisami określonymi Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy mogą zalegalizować swój pobyt w Polsce poprzez nadanie numeru PESEL.

W tym celu niezbędna jest osobista wizyta w siedzibie Urzędu Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16 (I piętro, pokój nr 20).

Zwracamy się z prośbą do obywateli Ukrainy oraz mieszkańców, u których są oni zakwaterowani, o wcześniejsze zgłoszenie wizyty w urzędzie gminy drogą telefoniczną pod numerami: 41/30 38 002 wew. 43.

Usprawni to obsługę i pozwoli uniknąć oczekiwania w kolejce.

Przypominamy, że do nadania numeru PESEL (zarówno dla osoby dorosłej jak i niepełnoletniej) wymagane jest złożenie wypełnionego wniosku, dołączenie do niego zdjęcia oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby (dowód osobisty, paszport).