Drukuj
Odsłony: 440

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie przystąpił do realizacji II modułu programu Korpus Wsparcie Seniorów mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość. Adresatami programu są mieszkańcy gminy Strawczyn w wieku 65 lat i więcej którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkają z osobami bliskimi które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki.

Seniorom zostaną dostarczone bezpłatne specjalne opaski wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 41 3038018.