Drukuj
Odsłony: 362

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Termin rekrutacji: 13.04.2022 – 27.04.2022

Dostępne formy wsparcia

1. Badanie predyspozycji
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.

2. Wsparcie szkoleniowe
Szkolenie dotyczące między innymi tworzenia biznes planu, przepisów prawnych w działalności gospodarczej, podstaw księgowości i ZUS, zatrudniania pracowników, RODO, negocjacji biznesowych.

3. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym
Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym - analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek

4. Wsparcie finansowe
• Dotacja na założenie własnej firmy – 23 050,00 zł
• Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy – 1 900,00 zł / m-c

Grupa docelowa:
Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Czas realizacji projektu:
15.02.2022 r. – 30.06.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie internetowej:
https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/czas-na-biznes