Drukuj
Odsłony: 234

XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2022, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka 450 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ STYPENDIA?

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2022 r., który ukończy liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku i:

- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
- (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z algorytmem programu);
- zostanie przyjęty w roku akademickim 2022/23 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód brutto na osobę nie przekracza 2107 zł);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

- pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika PGR
- lub
- jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
- lub
- jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
- lub
- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Źródło: https://www.stypendia-pomostowe.pl/zdobadz-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow/