Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030.

Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju gminy oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Szczegóły ogłoszenia/zawiadomienia dostępne w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1142&x=14&y=55