W Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej: https://zgkstrawczyn.bip.gov.pl/ogloszenia/nowe-ceny-za-wode-i-scieki-2022.html opublikowane zostały nowe taryfy za wodę i ścieki.