Drukuj
Odsłony: 233

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, przyjmujemy zgłoszenia osób chętnych do otrzymywania paczek żywnościowych.

Osoby ubiegające się o przyznanie żywności muszą spełnić następujące kryteria dochodowe:
- 1.707,20 zł netto - na osobę samotnie gospodarującą,
- 1.320,00 zł netto - na osobę w rodzinie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Strawczynie wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc grudzień 2021r.

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek