Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska            Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja dotycząca realizacji zadania pn.:
" Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2022r.”

Gmina Strawczyn realizując założenia „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zwierających azbest" wykonała zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2022r." za łączną kwotę 179 320,37 zł brutto.

Na realizację w/w zadania Gmina Strawczyn otrzymała dofinansowanie ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 89 660,19 zł,
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 89 660,18 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

• usuwanie odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach - transport, zdeponowanie i unieszkodliwienie na składowisku odpadów – 36 208,650 m2, tj. 546,100 Mg