Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza program stypendialny dla studentów. Zakłada on wsparcie finansowe dla studentów kierunków cywilnych, których nie ma na uczelniach wojskowych, a które oferują zdobycie kwalifikacji przydatnych w wojsku, w związku z czym znajdują się w zainteresowaniu Sił Zbrojnych RP. Program adresowany jest do studentów zainteresowanych powołaniem do zawodowej służby wojskowej.

Zainteresowanych udziałem w programie i skorzystaniem z oferowanych przez MON stypendiów zapraszamy do lektury decyzji nr 114/MON. Ogólny limit stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 określono na poziomie 50 osób i dotyczy on wyłącznie kierunków studiów prowadzonych na uczelniach innych niż uczelnie wojskowe, zatem nie mogą z tej puli skorzystać cywilni studenci WAT, AMW, ASzWoj, AWL oraz LAW.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą jako załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do decyzji nr 114/MON. Z kolei w załączniku nr 6 zawarto wzór umowy stypendialnej dla kandydata na żołnierza zawierającej zapisy określające zasady finansowania, wstrzymania finansowania, zwrotu stypendium, rozwiązania umowy.

Więcej informacji: https://wcrkielce.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/pilotazowy-program-stypendialny-dla-studentow-cywilnych/