Szkolenie e-learningowe „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego” - adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pllink zewnętrzny.

Rozwój lokalny determinuje warunki życia ludności na każdym obszarze. Rozwój na tym poziome można przedstawić jako działania podejmowane m.in. przez władze lokalne i społeczność lokalną wykorzystujące czynniki rozwoju i mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jednym z narzędzi aktywizujących społeczności lokalne jest fundusz sołecki. Jest to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:
1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych
2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego
3. Zasoby gminy
4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.

Więcej informacji: https://cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe-old/szkolenia/4199-istota-partycypacji-spolecznej-w-procesie-rozwoju-lokalnego-na-przykladzie-funduszu-soleckiego-adresowane-do-mieszkancow-obszarow-wiejskich