Informacja publikowana na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
----------
Informujemy, iż nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców jest przedłużony do dnia 9 września 2022 roku.

Wnioski można składać:
1. W siedzibie Urzędu w Punkcie Obsługi Klienta.
2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej skrzynki podawczej:
https://kielce.praca.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach pok. 1 i 2 , tel. 41 367-16-11 lub 41-367-11-89 oraz na naszej stronie internetowej.

Źródło: https://kielce.praca.gov.pl/-/19014961-przedluzenie-naboru-uzupelniajacego-z-rezerwy-kfs