Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” informuje, iż w związku z planowanym naborem wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania konsultacyjno – szkoleniowe z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań:

5 września 2022r. godz. 11.00

Miedziana Góra – Biuro LGD „Dorzecze Bobrzy”, ul. Rudna 2 Miedziana Góra

6 września 2022r. godz. 11.00

Mniów – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9

7 września 2022r. godz. 11.00

Zagnańsk – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8

8 września 2022r. godz. 11.00

Piekoszów – Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66

9 września 2022r. godz. 11.00

Strawczyn – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Strawczynie (s. 46, II piętro), ul. Żeromskiego 16