Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Załączniki:
Pobierz plik (SKW_2604_BG_20220628032920100.pdf)SKW_2604_BG_20220628032920100.pdf[ ]123 kB

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo?

mikro, mały, średni przedsiębiorca od 12 miesięcy funkcjonujący na rynku, w okresowych trudnościach, który doświadczył:
1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do Projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do Projektu;
3. Niezależnych od Przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych/ technologicznych w branży (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienie.

Siedziba MŚP – terytorium Polski:
● makroregion 3 województwo: świętokrzyskiego, lubelskie, małopolskiego, podkarpackiego
● makroregion 4 województwo: dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie

Załączniki:
Pobierz plik (SKW_2604_UP_20220624105508682.pdf)SKW_2604_UP_20220624105508682.pdf[ ]123 kB

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje o posiadaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na aktywizację osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu z przeznaczeniem na realizację staży i szkoleń zawodowych.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz wnioski o skierowanie na szkolenie dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, a także na stronie internetowej https://kielce.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania (w zakładce Urząd/dokumenty do pobrania).

Informujemy, że w dniach od 20.06.2022 r. do 24.06.2022 r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24.000 zł.

Wypełnione wnioski przyjmowane będą:

  • w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w godz. od 7:00 do 15:00;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera;
  • za pośrednictwem Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP .

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otrzymał środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W związku z powyższym zapraszamy pracodawców z terenu powiatu kieleckiego do składania nowych wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Termin naboru wniosków – od 27.06.2022 r. do 01.07.2022 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze