Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka informuje o możliwości zakupu piskląt gęsi Białych Kołudzkich w kwietniu 2020 roku po promocyjnej cenie 5 zł za 1 pisklę.

Zastosowanie tej ceny ma na celu szersze rozpropagowanie przyzagrodowego chowu gęsi i ich sprzedaży, m.in. w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, będącego dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa domowego.

Informacja o sesji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=2&id=916&x=22&y=85

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski i Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim organizuje 6 marca 2020 r. konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”.

Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem wspólnoty samorządowej. Jako podmioty silnie osadzone w lokalnych realiach doskonale znają potrzeby i problemy mieszkańców, dlatego też przewodnią tematyką konferencji będzie omówienie możliwości finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Ponadto konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z trzecim sektorem, a także do wypracowania wspólnych kierunków działań oraz do wskazania potrzeb i możliwości celem doskonalenia obopólnej współpracy na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego. Podczas konferencji będzie również możliwość zapoznania się z inicjatywami podejmowanymi przez organizacje pozarządowe na rzecz wsparcia, integracji i aktywizacji podopiecznych placówek pomocy i integracji społecznej.

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 marca br.

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl bazy danych. Szczegółowe informacje znajdują się na tej stronie i w załączonych materiałach.

Dobrosława Walkiewicz
Koordynator Programu

20 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Strawczynku. Pomieszczenie wyremontowano i doposażono ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania powstała pracownia ceramiczna z jedyną w całym województwie świętokrzyskim drukarką 3D do gliny, ale nie tylko.

W świetlicy oprócz pracowni modelarsko-technicznej wyposażonej w nowoczesny i innowacyjny sprzęt znajdują się także pomieszczenia przystosowane do spotkań integrujących mieszkańców oraz organizacji konferencji i uroczystości okolicznościowych.

Jak poinformował wójt gminy Strawczyn, Tadeusz Tkaczyk, budynek, w którym dotychczas działała świetlica wybudowany został w latach 60. ubiegłego wieku. - Od dawna wymagał on już kapitalnego remontu. Ogromnie się cieszę, że udało nam się pozyskać tak znaczące dofinansowanie na przeprowadzenie tu niezbędnych prac. Wymieniliśmy między innymi oświetlenie i posadzki. Pomalowana została elewacja i pomieszczenia wewnątrz, a nawet odnowiliśmy kuchnię, do której zostało zakupione nowe wyposażenie - wymienia Tadeusz Tkaczyk, który złożył podziękowania na ręce wszystkich zaangażowanych w remont świetlicy w Strawczynku. - Szczególne podziękowania należą się marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu i wicemarszałek Renacie Janik za wielkie wsparcie. Pragnę też podziękować wszystkim pracownikom Samorządowego Centrum Kultury i Sportu wraz z obecnym dyrektorem Łukaszem Woźniakiem i poprzednim dyrektorem Maciejem Lewandowskim, który rozpoczął prace zmierzające do przywrócenia świetlicy świetności – dodał wójt.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze