Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Giełda rozpocznie działanie w marcu 2020 roku. Na początek, w formie pilotażu przedmiotem obrotu będzie pszenica.

Polskie rolnictwo jest rozdrobnione, wielu producentów oferuje małe partie produktów. Przez to nie może dostarczyć jednolitych jakościowo, dużych partii towarów. Oferowanie małych ilości przekłada się zaś na niższe ceny, które jeszcze bardzo często się zmieniają. Powstaje duża niepewność zbytu i ceny, a co za tym idzie zwiększa się  ryzyko produkcji.

Odpowiedzią na te problemy jest stworzenie „Platformy Żywnościowej SELLFOOD”.

Uruchomienie zorganizowanej elektronicznej platformy obrotu umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji, ograniczone zostanie  ryzyko handlowe.

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

plakat szkolenie KRUS ARiMR 2020

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Strawczynie informuje, że artykuły żywnościowe będą wydawane w remizie w Strawczynku dla osób, które były wcześniej zakwalifikowane do programu w następujących dniach:

  • 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-12:00 dla mieszkańców sołectw: Strawczyn, Oblęgorek, Niedźwiedź, Hucisko, Kuźniaki, Chełmce.
  • 18 lutego 2020 r. (wtorek) w godz. 9:00-12:00 dla mieszkańców sołectw: Promnik, Bugaj, Korczyn, Akwizgran, Małogoskie, Ruda Strawczyńska, Strawczynek, Oblęgór.

Kierownik GOPS
Wiesława Jarząbek

Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

Pod koniec stycznia w Targach Kielce odbyło się uroczyste podsumowanie 67. Plebiscytu Sportowego 2019. Wśród nagrodzonych znaleźli się utalentowani biegacze z gminy Strawczyn – Łukasz Woźniak i Michał Bąk. Śmiało można o nich powiedzieć, że mają wielkie serca do biegania i co ważne, odnoszą sukcesy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Sportowa gala to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego doceniani są sportowcy z całego województwa świętokrzyskiego. W tegorocznym plebiscycie wybrano najpopularniejszych sportowców, trenerów, talenty i drużyny 2019 roku.
Drugie miejsce w powiecie kieleckim i tytuł Najpopularniejszego Sportowca 2019 roku trafił do Łukasza Woźniaka z gminy Strawczyn, dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. Otrzymał on także statuetkę i pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim w kategorii Sportowiec Roku 2019 wśród mężczyzn.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze