Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Baner Targi Rynek Pracy 2022. 24 maja w godz. 11-13 na Rynku w KielcachWe wtorek, 24 maja 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach organizuje Plenerowe Targi Pracy na Rynku w Kielcach pod honorowym patronatem Starosty Kieleckiego Mirosława Gębskiego oraz Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty.

Targi Pracy rozpoczną się o godzinie 1100 i potrwają do godziny 13 00.

Celem wydarzenia jest udzielenie pomocy pracodawcom w znalezieniu kandydatów do pracy o poszukiwanych kwalifikacjach, a osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. To również dobra okazja by wzmocnić współpracę Publicznych Służb Zatrudnienia z pracodawcami, instytucjami wspierającymi rynek pracy i jednostkami szkoleniowymi.

W Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej: https://zgkstrawczyn.bip.gov.pl/taryfy-na-wode-i-scieki/nowe-taryfy-za-wode-i-scieki.html opublikowane zostały nowe taryfy za wodę i ścieki.

Więcej informacji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1146&x=12&y=1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2022 r. z zakresu ekonomii społecznej.

Termin składania ofert upływa 21.05.2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronach:
http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/352-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej
https://www.swietokrzyskie.pro/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-obszarze-ekonomii-spolecznej/
http://bip.sejmik.kielce.pl/92-w-zakresie-polityki-spolecznej/10585-ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-2022-roku-z-zakresu-ekonomii-spolecznej.html

Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym III kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja trwa od 14 kwietnia do 16 maja 2022 r.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększenie jej zaangażowania w działania Samorządu Województwa oraz podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, takich jak: praca w grupie i uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji.Formuła działania tego gremium zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku województwa (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).

Na młodzieżowych radnych czeka 30 miejsc w podziale na okręgi wyborcze zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dostępną pod: https://bip.sejmik.kielce.pl/

Wójt Gminy Strawczyn zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030.

Strategia Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030 stanowić będzie, od chwili jej przyjęcia, podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Określa ona główne obszary, cele i kierunki polityki rozwoju gminy oraz stanowi punkt wyjścia do przygotowania pozostałych lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze