Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w związku z niebezpieczną grypą ptaków.

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

 

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

projekt opieka wytchnieniowa - ulotka informacyjna

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 40 mln zł.
Wnioski należy składać do dnia 15 marca 2020 r.(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).
Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do dnia 15 maja 2020 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „KLUB” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich dostępnych pod nr tel. (22) 24 43 235, (22) 24 43 165, (22) 24 43 214, (22) 24 47 358, (22) 24 47 350, (22) 24 43 188, (22) 24 47 348, (22) 24 43 289, (22) 24 47 319.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

bal karnawalowy

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Strawczyn, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Strawczyn w terminie od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

wieczorek taneczny

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze