Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Dzięki ofercie finansowej Programu „Czyste Powietrze” każdy Polak - poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła - może nie tylko zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br. uprościliśmy zasady Programu oraz ograniczyliśmy do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadziliśmy ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skróciliśmy czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc udzielana jest zgodnie z § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

To będzie nie lada atrakcja!
W gminie Strawczyn rozpoczęto budowę ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej. W jej ramach w miejscowości Niedźwiedź przy zalewie powstaje już altana wraz z tężnią solankową, której mikroklimat wykorzystuje się w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych. Będzie to nie lada atrakcja zarówno dla mieszkańców gminy, jak i przyjezdnych turystów. Na realizację zadania pozyskano znaczące dofinansowanie zewnętrzne.

Gmina Strawczyn stale rozwija się pod względem nowych zadań mających służyć zarówno jej mieszkańcom, jak i przyjezdnym gościom. Ciekawą propozycją dla miłośników rekreacji i ruchu na świeżym powietrzu z pewnością będzie powstająca tu właśnie ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się budową altany z tężnią solankową, która powstaje w miejscowości Niedźwiedź. Warto dodać, że mikroklimat wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych.
- Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa będzie służyła nie tylko uprawianiu sportu, ale też doskonale połączy rekreację z profilaktyką prozdrowotną. Na jej trasie powstaje tężnia o właściwościach terapeutycznych. Każdy będzie mógł spędzać tu czas dbając tym samym o swoje zdrowie ogólne, głównie poprawę stanu dróg oddechowych – informuje Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Starostwo Powiatowe w Kielcach - Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotyczących:

  1. 1Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – refundacja może zostać przyznana pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu przez okres co najmniej 36 miesięcy. Zwrot środków finansowych obejmuje udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy. Maksymalna kwota refundacji to piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  2. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej – środki mogą być przyznawane na poniesienie planowanych wydatków niezbędnych do podjęcia działalności, w szczególności dotyczących: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, nabycia innych produktów i usług, w tym remontowych, pomocy prawnej, szkoleń, konsultacji i doradztwa, nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od okresu zobowiązania do prowadzenia działalności (przez co najmniej 12 miesięcy – kwota nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przez co najmniej 24 miesiące – od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
  3. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

OGŁOSZENIE

Informuję, że od dnia 10 sierpnia 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Urzędu Gminy w Strawczynie:

1. Wstrzymuje się do odwołania:

  • wstęp interesantów do budynku Urzędu,
  • przyjęcia interesantów przez Wójta oraz pracowników Urzędu,
  • dyżury pełnione przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków (możliwy kontakt telefoniczny – 691 965 393);

OGŁOSZENIE
Informuję, że od dnia 10 sierpnia 2020 roku do odwołania ograniczam funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie:

1. Wstrzymuje się do odwołania:
- wstęp interesantów do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przyjęcia interesantów przez Kierownika oraz pracowników GOPS.

2. Zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem:
- e-usług,
- przesyłanie korespondencji na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax 41 30-38-018,
- korzystanie z drogi korespondencyjnej tradycyjnej przesyłki pocztowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie,
- telefonicznie pod nr tel.: 41 30-38-018.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze