Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Informacja o sesji w BIP: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=2&id=1148&x=22&y=83&n_id=4945

Załączniki:
Pobierz plik (SKPN (006).pdf)SKPN (006).pdf[ ]574 kB
Pobierz plik (SKW_2604_MR_20221213104024223.pdf)SKW_2604_MR_20221213104024223.pdf[ ]164 kB

W gminie Strawczyn przybywa mieszkańców. Jednak nie wszyscy dokonują meldunku.
A szkoda, bo rozwój gminy wiele na tym traci…

Według danych Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Strawczynie, w gminie Strawczyn tylko od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.11.2022 roku przybyło na pobyt stały 530 osób. Pewnie ta liczba byłaby jeszcze większa, gdyby każdy meldował się w miejscu, w którym mieszka. To ważne, ponieważ nie o statystyki chodzi, a o możliwości finansowe gminy na realizację ważnych dla lokalnego społeczeństwa inwestycji.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” prowadzi prace nad tworzeniem nowej lokalnej strategii rozwoju dla naszego obszaru na lata 2021-2027, która umożliwi Państwu korzystanie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz pomoże zrealizować inwestycje, inicjatywy i pomysły projektów mających wpływ na rozwój naszego obszaru.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne które pomogą nam określić założenia nowej LSR oraz grupy docelowe.

"ZAKUP SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH ORAZ ICH NASADZENIE NA TERENIE GMINY STRAWCZYN”.

Zgodnie z § 2 pkt 7 umowy nr 7/2022 z dnia 09.05.2022r. zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, a Gminą Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, informujemy, że Gmina Strawczyn otrzymała pomoc finansową od Starostwa Powiatowego w Kielcach w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) na realizacje zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. ,,Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Strawczyn’’.

Załączniki:
Pobierz plik (SKW_2604_OM_20221202080321347.pdf)SKW_2604_OM_20221202080321347.pdf[ ]164 kB

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze