Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Kolarze na trasiePoniżej informacja organizatora rajdu:
RBK Sports & Management Karol Koneczny
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

2 sierpnia odbędzie się w Skarżysku Kamiennej VI rajd rowerowy dla fanów kolarstwa – Grand Prix Amatorów na Szosie.

Zapraszamy nad Kamienną, nad Bobrzę, ale przede wszystkim na pagóry Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Odjedziemy zatem od utartych szlaków i zapuścimy się w rejony szosą rzadziej odwiedzane, ale nie mniej urokliwie i niewątpliwie warte poznania. Kilka fragmentów powinno ucieszyć nawet najbardziej wybrednych amatorów kolarstwa, a wielu Uczestnikom zapewne spodoba się cała trasa.

Bezpieczne zniwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje Konkurs Fotograficzny „Polska Smakuje”. Należy wykonać i przesłać za pomocą formularza konkursowego dostępnego na stronie http://www.kowr.gov.pl/konkurs zdjęcie, prezentujące dowolny regionalny produkt posiadający certyfikat jakości. Produkty prezentowane na zdjęciu mogą być prezentowane w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży.

Billboard 5040x2380 ALL wersja 2

Dane, które podamy dziś pozwolą nam rozwijać się w przyszłości
O tym, że liczy się rolnictwo przekonamy się już wkrótce podczas Powszechnego Spisu Rolnego (PSR), który będzie przeprowadzony na terenie całego kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie realizowane co 10 lat. Pozwala zbadać zarówno wielkość jak i kierunek zmian zachodzących w polskim rolnictwie. Spis rolny jest przeprowadzany wśród osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są użytkownikami gospodarstw rolnych.

Dlaczego spis rolny jest ważny? Wiemy, że to co robicie jest potrzebne!
Powszechny Spis Rolny zapewnia dane na najniższym poziomie podziału terytorialnego (gminy), które są niezbędne do prowadzenia polityki regionalnej, oceny rozwoju gospodarki rolnej oraz analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020. Ponadto dane zebrane podczas spisu rolnego zostaną wykorzystane do oceny instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, w tym negocjacji w ramach UE - rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Istotne będzie także zbadanie wpływu rolnictwa na środowisko, krajobraz i zmiany klimatyczne.

W załączeniu informacje dotyczące projektu pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Konkurs rolniku zyj swiadomie i bezpiecznieOddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach zaprasza rolników z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie „Rolniku – żyj świadomie i bezpiecznie”.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie zidentyfikować zagrożenia wypadkowe występujące na terenie swojego gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzieć na 20 pytań zawartych w liście kontrolnej. Listy kontrolne wraz z formularzem zgłoszeniowym przesłać do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach lub Placówki Terenowej w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS).

Regulamin konkursu dostępny jest w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach oraz Placówkach Terenowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze