Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Do 25 maja br. potrwa nabór wniosków w konkursie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Małe Granty. Biblioteki publiczne i domy kultury z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mogą zdobyć do 10 tys. zł na realizację sześciomiesięcznych projektów dla młodzieży.

Konkurs Małe Granty organizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Civis Polonus.

O granty w konkursie mogą się ubiegać: powiatowe, miejskie i gminne domy kultury; powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne; Ochotnicze Straże Pożarne; Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Zgłaszane do konkursu projekty powinny być przeznaczone dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. W grupie projektowej powinno działać minimum 10 osób, zaś optymalnie 12-15 osób.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK) w Kielcach informuje, że istnieje możliwość uruchomienia stałej linii autobusowej na trasie Kielce - Strawczyn - Kielce.

Warunkiem do wprowadzenia w/w linii przez MPK jest znalezienie kierowców autobusu, którzy jeździliby na tej trasie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą aby osoby zainteresowane podjęciem pracy kontaktowały się bezpośrednio z MPK Kielce tel. 41 345-24-21.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2022 r. rozpoczyna pierwszy nabór w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.

Projekt skierowany do:
- 45 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19.)
- przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim)

Załączniki:
Pobierz plik (SKPN_20220406.pdf)SKPN_20220406.pdf[ ]226 kB

Rektutacja Żłobek Gminny w Strawczynie ogłasza nabór dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat na rok szkolny 2022/2023. Termin rekrutacji trwa od 11.04.2022 r. do 25.04.2022 r.
Składanie Deklaracji kontynuowania pobytu dziecka w żłobku: od 04.04.2022 r. do 08.04.2022 r. Regulamin rekrutacyjny oraz niezbędne dokumenty do pobrania na stronie internetowej żłobka
www.zlobek.strawczyn.pl

Regulamin rekrutacyjny oraz niezbędne dokumenty do pobrania na stronie internetowej żłobka: www.zlobek.strawczyn.pl

 

W załączeniu pismo Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach dotyczące turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników urodzonych w latach 2007-2015.

Załączniki:
Pobierz plik (rehabilitacja dzieci_05042022_130128.pdf)rehabilitacja dzieci_05042022_130128.pdf[ ]2152 kB

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu!

Czytaj więcej: Najnowsze