Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

Istnieją takie książki, których lektura zostaje z nami na zawsze. Czy to z powodu opisanych w nich pasjonujących przygód, czy ze względu na wyraziste postaci, których nie sposób nie pokochać, pewne historie nigdy nie tracą na wartości. Przeciwnie – wraz z upływem czasu ich pozycja w naszym czytelniczym sercu staje się tylko silniejsza!

Jakie książki zajmują ją w Twoim? Które powieści są nieśmiertelne dla Ciebie?

Z przesłanych do nas propozycji stworzyliśmy ankietę! Oddaj swój głos!

Głosowanie dostępne na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxZbGI_GN1uhRr73kU2hrd5tBMFYBKNNofsyj3hAoM0yx9A/viewform

II etap – Głosowanie (2.12 – 15.12)

Głosować będzie można od 2.12 do 15.12.2019!

Spośród głosujących wybierzemy 3 osoby, które nagrodzimy festiwalowymi zestawami książkowymi!

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z planowaną inwestycją dotyczącą utworzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Strawczyn bardzo prosimy o wyrażenie opinii poprzez wypełnienie poniższej ankiety.

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta_swietlice_srodowiskowe_2019.odt)Ankieta świetlice środowiskowe[ ]20 kB

Gmina Strawczyn jako Beneficjent projektu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera - z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn" w ramach RPO WŚ 2014-2020 - Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich".

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji "Czyszczone kominy to mniejszy smog". Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Celem kampanii społecznej jest eliminacja niebezpieczeństw  związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w załączeniu.

9 grudnia w gminie Strawczyn był wielkim pływackim świętem, a kryta pływalnia OLIMPIC w Strawczynku tętniła życiem. Ponad dwieście osób z 23 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego ustawiło się w blokach startowych VII Mikołajkowych Zawodów Pływackich. Jak na mikołajkowe zawody przystało, nie mogło zabraknąć gwiazdy wydarzenia, Świętego Mikołaja, który przybył tu z workiem prezentów dla dzieci.

Jak co roku celem zawodów jest przegląd umiejętności pływackich dzieci z całego województwa świętokrzyskiego i wyłonienie wyróżniających się talentów oraz umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich młodym zawodnikom, ale przede wszystkim dobra zabawa. – W gminie Strawczyn mamy bardzo dobre zaplecze sportowe, piękną infrastrukturę wraz z krytą pływalnią. Dokładamy wszelkich starań już od lat, aby obiekt dobrze spełniał swoją rolę i był wykorzystywany w stu procentach. Stąd wiele cyklicznych wydarzeń, które mają tu miejsce. Jednym z nich są Mikołajkowe Zawody Pływackie, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych na terenie naszej gminy i z roku na rok przyciągają coraz większą rzeszę miłośników pływania, co nas bardzo cieszy – mówi Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn.

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze