Aktualności

Wybierz poniżej temat, a następnie tytuł elementu, by go przeczytać.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 9 czerwca 2020r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmianie uległy zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu, dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Stworzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aplikacja ma na celu usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne
Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie informuje o możliwości skorzystania z organizowanego i dofinansowanego przez Towarzystwo „Nasze Szwederowo” wypoczynku letniego dla 95 dzieci z terenów wiejskich ( Gmina Strawczyn – 12 miejsc) z programem profilaktyczno-sportowym w OKW „U SIEDLORZA” w Białym Dunajcu, w terminie: 31.07.-08.08.2020 r. /turnus 9-dniowy/. Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa świętokrzyskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

apel starosty kieleckiego bitwa o wozy druga tura

Poniżej informacja Fundacji Wspomagania Wsi
---
Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.

PoleDzialania

Jak to działa?
Wspólnie z uczestnikami z całej Polski przejdziemy całą ścieżkę projektową: od zbadania potrzeb ludzi, na rzecz których chcą działać, przez zaplanowanie projektów, po ich realizację. Na nasz program składają się cztery warsztaty szkoleniowe, na które zaprosimy uczestników i zadania, które wykonają między spotkaniami. Wszystko po to, żeby przygotować ich na przeprowadzenie projektów społecznych, a w dłuższej perspektywie, żeby stali się nowym pokoleniem liderów wiejskich.

Poniżej informacja Samorządowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Drodzy Pacjenci!
W związku z ciągle trwającym stanem epidemii w naszym kraju i nadal istniejącym niebezpieczeństwem powstawania nowych ognisk zakażeń koronawirusem podstawowym sposobem komunikacji z Ośrodkiem Zdrowia pozostaje kontakt telefoniczny.

Tylko telefonicznie można zapisać się do lekarza, podać swój numer telefonu w celu realizacji teleporady lekarskiej, podać nazwy leków, które są niezbędne do kontynuacji leczenia, otrzymać kod do realizacji e-recepty w aptece czy zasięgnąć innej informacji.

Do Ośrodka Zdrowia można dzwonić pod dwa numery telefonu: 41 3038006 lub 41 3038679. Bywa, że obydwa numery są zajęte, co wynika z dużej ilości jednoczesnych połączeń. Największe „zagęszczenie” połączeń występuje z reguły w godzinach 8-10. Dlatego prosimy o wyrozumiałość w tym nie do końca normalnym czasie funkcjonowania i trochę cierpliwości podczas ponawiania prób dodzwonienia się do przychodni.

Ośrodek Zdrowia w Strawczynie nie jest zamknięty dla pacjentów!

Główny Inspektorat Weterynarii opracował poradniki dla rolników dotyczące:

  • prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie,
  • prowadzenia „rzeźni rolniczej”.

Przedmiotowe materiały zostały umieszczone na stronie internetowej Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem: https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/zadania/ochrona-srodowiska-i-ro/12101,OCHRONA-SRODOWISKA-I-ROLNICTWO.html

Podkategorie

Najnowsze wiadomości z serwisu Joomla!

Czytaj więcej: Najnowsze