Uncategorised

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza rolników świadczących usługi agroturystyczne do udziału w XII edycji konkursu wojewódzkiego ?Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2015". Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przyjmowane będą do 18 maja 2015 roku.
Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników i ich rodzin znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie, podnoszenie jakości świadczonych usług, promocję gospodarstw agroturystycznych oraz poprawę wizerunku świętokrzyskiej wsi.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 7 zarządzenia Nr 14/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2015 r. p o d a j ę do publicznej wiadomości ?Listę kandydatów na sołtysa sołectwa  OBLĘGÓR? w wyborach zarządzonych na dzień
14 marca 2015 roku


1. SIADUL TOMASZ
2. ZAPAŁA HENRYK


WÓJT GMINY
/-/ TADEUSZ TKACZYK


Wybory sołtysa w Promniku

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Promnik

Wzór zgłoszenia oraz pozostałych załączników zamieszczono na: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=8&id=644&x=18&y=4

Regulamin konkursu na najwyższą i najładniejszą palmę wielkanocną
Gmina Strawczyn 2015

Konkurs


Wybory sołtysa w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek

Wzór zgłoszenia oraz pozostałych załączników zamieszczono na: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=8&id=644&x=18&y=4

Ekstremalni Strawczyn zapraszają Wszystkich gorąco na Drugie Wielkie Morsowanie przy Pochodniach nad Zalewem Strawczyn.