Wójt Gminy Strawczyn Tadeusz Tkaczyk zdobył I miejsce w Rankingu Perły Samorządu 2014 w kategorii najlepszy włodarz - gmina wiejska.

Ideą plebiscytu ?Perły Samorządu 2014? było wybranie 5 najlepszych prezydentów miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 5 prezydentów/burmistrzów miast poniżej 100 tys. mieszkańców i 5 burmistrzów/wójtów gmin miejsko-wiejskich i 5 burmistrzów/ wójtów gmin wiejskich.

Oceniano inwestycje infrastrukturalne, gospodarkę odpadami oraz działalność z zakresu ochrony środowiska, turystyki, sportu i rekreacji.